Image unavailable

Upplysningsplikt

Som säljare har man upplysningsplikt, vilket innebär att om du som säljare vet att det finns fel eller brister i bostaden bör du upplysa köparen om detta. Säljaren kan annars bli ersättningsskyldig vid ett senare tillfälle. En säljare kan aldrig bli ansvarig för fel som han eller hon upplyst om vid försäljningen.