Image unavailable

Energideklaration

Enligt nya regler (lagen om energideklaration för byggnader som infördes 2006 ändrades från och med den 1 juli 2012) så måste fastighetens ägare se till att en energideklaration för byggnaden eller fastigheten finns innan försäljning eller uthyrning. Den ska kunna uppvisas för den som är spekulant. Deklarationen ska efter överlåtelsen överlämnas till den nya ägaren eller nyttjanderättshavaren. Byggnadens energiprestanda ska anges redan vid annonseringen om det finns en energideklaration när byggnaden bjuds ut till försäljning eller uthyrning.

Källa: Mäklarsamfundet